วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ประวัติของฉัน


ชื่อ     นางสาวช่อผกา    สนั่นนารี
ชื่อเล่น     เอิร์ท  ฉายา นางช่อ
เกิดวันที่     16 ตุลาคม  2534
คบ.2 การศึกษาปฐมวัย
ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง